Cropol znaczy szybko i bezpiecznie
NIERUCHOMOŚCI W POLSCE

(32) 3286422

  • HR
  • PL
  • GB

Zgłoś zapotrzebowanie

Chcesz kupic lub wynajac lokal, mieszkanie lub inna nieruchomosc ktorej nie znalazles w ofercie? Znajdziemy ja dla Ciebie.

Złóż ofertę on-line

Chcesz sprzedać lub wynająć mieszkanie, dom, lokal lub inną nieruchomość, wyslij nam jej podstawowe dane i fotografie.
ZŁÓŻ OFERTĘ ONLINE
a umieścimy ją w naszej ofercie

Audyt energetyczny

Oferujemy usługi związane z audytem energetycznym budynków. Audytem energetycznym nazywamy ekspertyzę dotyczącą podejmowania i realizacji przedsięwzięć zmniejszających koszty ogrzewania budynku, koszty uzyskania ciepłej wody użytkowej, koszty wentylacji i klimatyzacji.

Zamawiając audyt energetyczny można się dowidzieć ile można zaoszczędzić na ogrzewaniu domu i ciepłej wodzie, jakie usprawnienia opłaca się wprowadzić aby podnieść standard energetyczny domu, ile trzeba zainwestować i jak szybko ta inwestycja zacznie przynosić zyski, jaki udział w wydatkach na remont domu zapewnia skorzystanie z kredytu preferencyjnego i premii termomodernizacyjnej.

Przeprowadzenie audytu energetycznego jest warunkiem koniecznym do uzyskania premii termomodernizacyjnej. Premia termomodernizacyjna to forma pomocy państwa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne. Jest ona przyznawana przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości 20% kwoty kredytu wykorzystanego na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jednak nie więcej niż 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia lub dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii.

Audyt taki powinien być dołączony do wniosku o przyznanie premii składanego wraz z wnioskiem kredytowym w banku kredytującym. Premię tę można uzyskać na podstawie przepisów zawartych w ustawie szczegółowej.

O premie mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy: budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania, budynków użyteczności publicznej stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego i wykorzystywanych przez nie do wykonywania zadań publicznych, lokalnej sieci ciepłowniczej, lokalnego źródła ciepła.

Premia remontowa to forma pomocy państwa dla Inwestorów realizujących przedsięwzięcia remontowe. Jest ona przyznawana przez Bank Gospodarstwa Krajowego w wysokości 20% kwoty kredytu wykorzystanego na realizację przedsięwzięcia remontowego, jednak nie więcej niż 15% kosztów przedsięwzięcia remontowego..

Zakres prac wsparty premią remontową obejmuje: wymianę okien i remont balkonów, wyposażenie budynku w instalacje i urządzenia wymagane w budynkach obecnie oddawanych do użytkowania, przebudowę budynku w wyniku którego następuje jego ulepszenie, ogólny remont budynku.

W celu zamówienia usługi lub uzyskania dokładniejszych informacji skorzystaj z zamieszczonych danych kontaktowych.

Mirko Daničić, MI/ŚE/44/2009,
e-mail biuro@cropol.pl
telefon: 603 893 120

Zapraszamy do współpracy!

nieruchomości

Cropol Nieruchomości, Plac Filipa Nowary21, 43-100 Tychy, telefon (32) 328 64 22, kom. 603893120, biuro@cropol.pl

Projekt Cropol - Realizacja ProNet sp. z o.o.